Skip to main content
x

አሁንስ አልበዛም?

ሰላም! ሰላም! “የሰናፍጭ ቅንጣት ታህል እምነት ቢኖራችሁ የኢትዮጵያን የሰሜን ተራሮች ተነስታችሁ ወደ ህንድ ውቅያኖስ ስጠሙ ብላችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ፤” ብለው ማስተማር ቢጀምሩስ ቴክሳሶች? ሲያሻን ተራራ እያንቀጠቀጥን ሲያሻን ደግሞ ተራራው እየተንቀጠቀጠብን የእኛ መጨረሻ እንዲያው ምን እንደሚሆን ዝም ብሎ ማየት ነው።

ማሰብ ደጉ ባይኖር ምን እንሆን ነበር?

ሰላም! ሰላም! ‹‹እኔን ያሰኘኝ ፍቺው ፍቺው...›› አለች አሉ ዘፋኟ፡፡ ገር ልብ ያለው ሰው ድሮም መጨረሻው ፍቺ እንጂ አብሮነት አይሆን። ዋናው አያችሁ ማጠንጠኛው ነው። ገር አገር ሲያጣም ዕጣው ተመሳሳይ ነው።

ነገን ማሰብ ማንን ገደለ?

ሰላም! ሰላም! መኖር መቼም ደግ ነው። በመቆየት ብዙ ዓየን። ያደላቸው ደግሞ ላላዩት ጭምር ያያሉ። እሱን ‘ፀጋ’ ብሎ ማለፍ ሳይሻል አይቀርም። የምር ግን እያዩ የማያዩ፣ እየሰሙ የማይሰሙ ሰዎች ቁጥር አልበዛባችሁም?

‹ይኼም ቀን ያልፍና. . .›

ሰላም! ሰላም! “ይህ ሕይወት ካለፈው የቀጠለ ነው። አሁን የምትኖረው ያለምከውን ነው፤” አለኝ አንዱ በቀደም። አንዱ የምለው ወድጄ እንዳይመስላችሁ። አንድ አንድ እያልን ካልነጣጠልነው የዘንድሮ ቅዠት ተደራጅቶ ገና ጉድ ይሠራናል።

ተነካካን እንዴ?

ሰላም! ሰላም! ‹የታሰረን አንጀት ያላሰረ አይፈታ› እያለ የሚዘፍን አልበዛባችሁም? መቼም ‹ማታ ማታ› እያሉ ምሽት ተኮር ዘፈን ከማብዛት የሚሻል ይመስላል። ካልተሸራተትን ማለቴ ነው። ብንንሸራተትም መንሸራተት በእኛ አልተጀመረም።

ንፋስ እንዳይጥለን ምላስ አያዳልጠን!

ሰላም! ሰላም! ሩጫው እንዴት ይዟችኋል? ብርዱማ እንደምታዩት ዙር ይደርባል። መደረቡ ሳያንስ አገርና ስሙን በዓለም ያስጠራል። ግን ይኼም አይገርመንም አሉ። “እንዴት?” ብል “መደረብ ብርቅ ነው እንዴ? ይኼ ሁሉ ሰው ደራቢ እኮ ነው።

‹ካልደፈረሰ አይጠራም!›

ሰላም! ሰላም! እንዴት ነው ሰሞኑን ቅፅበታዊ እብደቶች አልበዙባችሁም? ግብር በግምት እንደ መብረቅ እየባረቀብን እንዳትሉኝ ብቻ? ክፍት የሥራ ቦታ እብደትና ልመና ብቻ የሆኑ እስኪመስለን ድረስ ጎዳናው እያደር የከሰሩ ዜጎች ይበዙበት ጀምሯል።